Scherpstellingsfunctieknop

U kunt de scherpstellingsmethode selecteren overeenkomstig de bewegingen van het onderwerp.
AF is de afkorting van "Auto Focus" (automatische scherpstelling), een functie die het beeld automatisch scherpstelt.
  1. Zet de scherpstellingsfunctieknop in de stand van de gewenste functie.


(Aut. scherpst.)
De camera vergrendelt de scherpstelling nadat het scherpstellen is voltooid (AF-S).
De camera blijft scherpstellen tijdens het opnemen van bewegende beelden (AF-C).

(D. handm. sch.)
Hiermee kunt u handmatig scherpstellen in combinatie met automatisch scherpstellen.

(H. scherpst.)
Hiermee kunt u handmatig scherpstellen.

[D. handm. sch.]/[H. scherpst.] gebruiken

  1. Zet de scherpstellingsfunctieknop in de stand (D. handm. sch.) of (H. scherpst.).

  1. Stel scherp door de scherpstelring te draaien.

  • Gebruik de reliëffunctie, [Scherpst. vergroten] of [MF Assist] om gemakkelijker scherp te stellen.

  • Als de scherpstellingsfunctieknop in de stand (D. handm. sch.) staat, wordt de automatische scherpstelling geactiveerd wanneer u de ontspanknop tot halverwege indrukt.

Scherpstellen met behulp van de [D. handm. sch.] instelling
Met [D. handm. sch.] kunt u als volgt een combinatie van handmatig en automatisch scherpstellen gebruiken.
  • Na automatisch scherpstellen, fijnregelt u de scherpstelling handmatig.

Dit is nuttig wanneer u een kleine scherptediepte hebt. Houd de ontspanknop tot halverwege ingedrukt en draai daarna de scherpstelring.
  • Stel van tevoren handmatig scherp en gebruik daarna automatisch scherpstellen.

Dit is effectief bij het scherpstellen op onderwerpen achteraan een scène omdat dergelijke onderwerpen vaak onscherp zijn bij automatisch scherpstellen.
Opmerkingen
  • Als de scherpstellingsafstand erg dichtbij is ingesteld, kunnen stof of vingerafdrukken op de lens zichtbaar zijn op het beeld. Veeg de lens schoon met een zachte doek of iets dergelijks.

  • Nadat u de scherpstellingsmethode hebt veranderd, wordt de afstand die u voor de scherpstelling hebt ingesteld, gewist.

Verwant onderwerp