De AEL-toets (voor AE-vergrendeling) gebruiken

Als het contrast tussen het onderwerp en de achtergrond hoog is, zoals bij het opnemen van een onderwerp met tegenlicht of een onderwerp voor een raam, meet u het licht op een punt waar de camera de correcte belichting krijgt en legt u de belichting van tevoren vast.
Om de helderheid van het onderwerp te verlagen, gebruikt u een helderder punt om het licht te meten, en legt u de belichting van het hele scherm vast.
Om het onderwerp helderder te maken, gebruikt u een donkerder punt om het licht te meten, en legt u de belichting van het hele scherm vast.
Deze paragraaf beschrijft een voorbeeld waarbij [Lichtmeetfunctie] is ingesteld op [Spot]. [AEL-vergrendel] is toegewezen aan de AEL-toets als de standaardinstelling.
  1. Fn (Lichtmeetfunctie) (Spot)

  1. Stel scherp op het punt waarvoor u de belichting wilt instellen.

  1. Druk op de AEL-toets om de belichting vast te leggen.

De markering (AE-vergrendeling) gaat branden.
  • De belichtingswaarde in de spot-lichtmeetcirkel is gebaseerd op de vastgelegde belichting en wordt tevens afgebeeld op de EV-schaalverdeling.

  1. Houd de AEL-toets ingedrukt, stel uw onderwerp scherp en neem het beeld op.

  • Als u verder gaat met het opnemen met vastgelegde belichting, blijft u ook na de eerste opname de AEL-toets ingedrukt houden. Laat de toets los om de belichting terug te stellen.

U kunt andere functies toewijzen aan de AEL-toets. Voor meer informatie, zie "Funct. van AEL-knop". [Details]
Verwant onderwerp