De Fn (Functie)-knop gebruiken

De Fn-toets voert instellingen of functies uit die veelvuldig worden gebruikt tijdens het opnemen.
  1. Druk in de opnamefunctie op de Fn (Functie)-knop.

  1. Selecteer het gewenste onderdeel met /// op het besturingswiel en druk daarna op om uit te voeren.

Het instelscherm wordt afgebeeld.
  1. Volg de bedieningsgids (A), selecteer de gewenste functie en voer deze uit.

Opmerkingen
  • Als [Inhoud weergeven] is ingesteld op [Voor zoeker], drukt u op op het besturingswiel en selecteert u een andere functie. [Details]