Transportfunctie

U kunt een transportfunctie instellen, zoals continu, zelfontspanner of bracket-opname.
  1. Fn (Transportfunctie) gewenste functie

  • Selecteer gedetailleerde instellingen met behulp van / in het geval de geselecteerde functie dergelijke opties heeft.


(Enkele opname)
De camera neemt een enkel beeld op zonder de zelfontspanner te gebruiken.

(Continue opname)
Hiermee kunt u continu beelden opnemen zolang de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt gehouden.

(Snelh. continutr.)
Hiermee kunt u continu beelden op hoge snelheid opnemen zolang de ontspanknop helemaal ingedrukt wordt gehouden. De scherpstelling van de eerste opname wordt gebruikt voor de volgende opnamen.

(Zelfontspanner)
Hiermee kunt u de zelfontspanner instellen op een vertraging van 10 seconden of 2 seconden.
Als u op de ontspanknop drukt, knippert het zelfontspannerlampje en klinkt een pieptoon totdat de sluiter wordt ontspannen.
Om te annuleren, drukt u de ontspanknop in.

(Bracket: continu)
Hiermee kunt u het opgegeven aantal beelden opnemen, elk met een verschillend helderheidsniveau. U kunt de waarde van het niveauverschil (stapgrootte) instellen.

(Bracket enkel)
Hiermee kunt u het opgegeven aantal beelden één voor één opnemen, elk met een verschillend helderheidsniveau. U kunt de waarde van het niveauverschil (stapgrootte) instellen.

(Witbalansbracket)
Hiermee kunt u drie beelden opnemen, elk met een verschillend helderheidsniveau volgens de geselecteerde instellingen voor de witbalans, kleurtemperatuur en kleurfilter. U kunt de waarde van het niveauverschil (stapgrootte) selecteren uit [Lo] en [Hi].

(Bracket DRO)
Hiermee kunt u drie beelden opnemen, elk met een verschillende mate van Dynamisch-bereikoptimalisatie. U kunt de waarde van het niveauverschil (stapgrootte) selecteren uit [Lo] en [Hi].

Hints voor het voorkomen van wazige beelden
Als uw handen of lichaam beweegt terwijl u de camera vasthoudt en op de ontspanknop drukt, zal "camerabeweging" optreden.
Camerabeweging treedt vaak op bij zwakke belichting of lange sluitertijden, zoals die optreden wanneer (Nachtportret) of (Nachtscène) is gekozen als de scènekeuzefunctie.
Om camerabeweging te verminderen, stelt u de zelfontspanner in op een vertraging van 2 seconden, drukt u op de ontspanknop en drukt u uw armen tegen uw zijden aan.
Opmerkingen
  • Wanneer [Transportfunctie] wordt ingesteld op [Bracket: continu], dan wordt [Flitsfunctie] ingesteld op [Flitser uit].

  • Als de acculading laag is of een geheugenkaart vol is, stopt de burst-opname.

Verwant onderwerp