Foto-effect

Hiermee kunt u een stilstaand beeld opnemen met een originele textuur aan de hand van het gewenste effect.
 1. Fn (Foto-effect) gewenste functie

 • Als u een functie selecteert die optionele instellingen heeft, selecteert u de gewenste instelling met / op het besturingswiel.

 • Als u een effect wilt toevoegen aan bewegende beelden, drukt u op de MOVIE (bewegende-beelden)-toets.


(Uit)
Hiermee kunt u [Foto-effect] niet gebruiken.
(Speelgoedcamera)
Hiermee kunt u beelden opnemen met effecten zoals een tunneleffect, hoog contrast of alsof ze werden opgenomen met een speelgoedcamera. U kunt de kleurtint instellen met /.
(Hippe kleuren)
Hiermee kunt u een pop-artachtig kleurrijk beeld opnemen met de nadruk op de kleurtint.
(Posterisatie)
Hiermee kunt u abstracte weergave met hoog contrast creëren door de primaire kleuren sterk te benadrukken of in zwart-wit.
U kunt kiezen tussen de primaire kleuren of zwart-wit met /.
(Retrofoto)
Creëert de sfeer van een oude foto in sepia-kleurtinten en een vaal contrast.
(Zachte felle kleuren)
Hiermee kunt u een zachte, heldere beelden opnemen met de nadruk op helderheid.
(Deelkleur)
Hiermee kunt u een beeld opnemen dat een sterke indruk maakt door sommige delen van een zwart-witbeeld in een bepaalde kleur weer te geven. U kunt de kleur die u wilt behouden selecteren met /.
(Hg. contr. monochr.)
Hiermee kunt u een intens beeld met een hoog contrast in zwart-wit creëren.
(Soft focus)
Hiermee kunt u een beeld creëren dat is gevuld met een zacht-lichteffect.
U kunt de intensiteit van het effect instellen met /.
(HDR-schilderij)
Hiermee kunt u meerdere beelden met verschillende belichtingen opnemen om een enkel beeld samen te stellen dat eruit ziet als een olieverfschilderij. U kunt de intensiteit van het effect instellen met /.
(Mono. m. rijke tonen)
Hiermee kunt u meerdere beelden met verschillende belichtingen opnemen om enkel, scherp monochroom beeld samen te stellen.
(Miniatuur)
Hiermee kunt u een beeld verwerken zodat het lijkt alsof u diorama’s opneemt. Een deel van het beeld is wazig voor een hoogcontrast-effect. U kunt het gedeelte dat niet wazig mag worden instellen met /.
(Waterverf)
Hiermee kunt u een beeld opnemen met het effect van doorgelopen inkt en kleurvervaging alsof het is geschilderd met waterverf.
(Illustratie)
Hiermee kunt u beeld opnemen dat op een illustratie lijkt door de buitenlijnen te benadrukken. U kunt de intensiteit van het effect instellen met /.

Opmerkingen
 • De volgende [Foto-effect] zijn effectief voor bewegende beelden.

 • [Speelgoedcamera]

 • [Hippe kleuren]

 • [Posterisatie]

 • [Retrofoto]

 • [Zachte felle kleuren]

 • [Deelkleur]

 • [Hg. contr. monochr.]

 • U kunt de functie [Foto-effect] niet instellen wanneer de opnamefunctie [Automatische modus], [Scènekeuze] of [Panorama d. beweg.] is, of wanneer [Kwaliteit] is ingesteld op [RAW] of [RAW en JPEG].

 • Bij gebruik van [Deelkleur], blijft de geselecteerde kleur mogelijk niet behouden afhankelijk van het onderwerp en de opnameomstandigheden.

 • In de volgende gevallen kunt u het effect niet bekijken voordat u het beeld opneemt. Bovendien kunt u [Transportfunctie] niet instellen.

 • [Soft focus]

 • [HDR-schilderij]

 • [Miniatuur]

 • [Waterverf]

 • [Illustratie]

 • Als het contrast van de scène laag is, of als aanzienlijke camerabeweging of onderwerpbeweging is opgetreden terwijl [HDR-schilderij] of [Mono. m. rijke tonen] is geselecteerd, kunt u mogelijk geen goede HDR-beelden opnemen. Als de camera een dergelijke situatie vaststelt, wordt afgebeeld op het opgenomen beeld om u te informeren over deze situatie. Neem het beeld zo nodig opnieuw op in een nieuwe compositie en let goed op camerabeweging of onderwerpbeweging.

Verwant onderwerp