Een beeld bekijken op een "BRAVIA" Sync-compatibele televisie

Als u een "BRAVIA" Sync-compatibele televisie (compatibel met SYNC MENU) gebruikt, kunt u de weergavefuncties van de camera bedienen met behulp van de afstandsbediening van de televisie, door de camera met behulp van een HDMI-kabel (los verkrijgbaar) aan te sluiten op de televisie.
  1. Sluit de HDMI-aansluiting van de camera (A) en de HDMI-aansluiting van de televisie (B) op elkaar aan met behulp van de HDMI-kabel (los verkrijgbaar) (C).

  1. Schakel de televisie in en stel de ingangsbron in.

  1. Druk op de (weergave-)toets van de camera om de camera in te schakelen.

  1. MENU 2 [CTRL.VOOR HDMI] [Aan]

  1. Druk op de SYNC MENU-toets op de afstandsbediening van de televisie om de gewenste functie te selecteren.


Menu
Functie
Diavoorstelling
Hiermee kunt u beelden automatisch weergeven.
1 beeld weergeven
Geeft een enkel beeld tegelijk weer.
Beeldindex
U kunt meerdere beelden tegelijkertijd weergeven.
Stilst.b./film select.
Hiermee kunt u de schermweergavefunctie omschakelen tussen stilstaande beelden en bewegende beelden.
Wissen
Wist opgenomen beelden.

Opmerkingen
  • Als de camera met behulp van een HDMI-kabel is aangesloten op een televisie, kunnen minder functies worden gebruikt.

  • U kunt bedieningen uitvoeren met de afstandsbediening van uw televisie door uw camera aan te sluiten op een "BRAVIA" Sync-compatibele televisie. Voor meer informatie raadpleegt u de gebruiksaanwijzing van de televisie.

  • Als de camera niet naar behoren functioneert wanneer u deze bedient met behulp van de afstandsbediening van de televisie, bijvoorbeeld als de camera via HDMI is aangesloten op een televisie van een andere fabrikant, drukt u op MENU 2 [CTRL.VOOR HDMI] [Uit].

  • Er wordt niets weergegeven op het scherm van de camera.