Smart Telecon./Zoom

Voľba toho, ktorá funkcia sa použije, keď sa [Smart Telecon./Zoom] priradí tlačidlu.
  1. MENU 3 [Smart Telecon./Zoom] požadovaný režim


Smart Telecon.
Použitie inteligentného telekonvertora.

Zoom
Použitie zoomu.