USB Connection

Nastavenie spôsobu pripojenia USB pri pripájaní fotoaparátu k počítaču, atď.
  1. MENU 3 [USB Connection] požadovaný režim


Auto
V závislosti od počítača alebo iných USB zariadení, ktoré pripojíte k fotoaparátu, sa režim pripojenia automaticky zvolí z [MTP] alebo [Mass Storage].
Keď používate systém Windows 7, zvolí sa [MTP], pričom získate prístup k funkciám špecifickým pre systém Windows 7.

Mass Storage
Aktivuje pripojenie veľkokapacitného média (Mass Storage) medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením.

MTP
Vytvorí sa prepojenie MTP medzi fotoaparátom a počítačom alebo iným USB zariadením.
Keď používate systém Windows 7, zvolí sa [MTP], pričom získate prístup k funkciám špecifickým pre systém Windows 7.
Keď používate iné operačné systémy (Vista/XP, Mac OS X), zobrazí sa sprievodca AutoPlay Wizard, pričom sa statické zábery v záznamovom priečinku vo fotoaparáte prenesú do počítača.

Poznámky
  • Ak sa po pripojení fotoaparátu k počítaču s operačným systémom Windows 7 nezobrazí Device Stage*, nastavte [USB Connection] na [Auto].

* Device Stage je prostredie menu na správu pripojených zariadení, ako je fotoaparát. (Funkcia Windows 7)