Zobrazenie záberu na HD TV prijímači pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne)

Pripojte fotoaparát k HD TV prijímaču s vysokým rozlíšením, ktorý má HDMI konektor pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne).
 1. Vypnite fotoaparát aj TV prijímač.

 1. Prepojte HDMI konektor fotoaparátu (A) a HDMI konektor TV prijímača (B) pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne) (C).

 1. Zapnite TV prijímač a nastavte vstup.

 1. Stlačením tlačidla (Prehliadanie) zapnite fotoaparát.

Zábery nasnímané fotoaparátom sa zobrazia na TV prijímači. Pomocou otočného ovládača zvoľte požadovaný záber.
„PhotoTV HD“
Tento fotoaparát je kompatibilný s normou „PhotoTV HD“.
Pripojením TV prijímača značky Sony kompatibilného s „PhotoTV HD“ pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne) sa otvorí úplne nový svet fotografií, ktoré si môžete vychutnať v úžasnej kvalite Full HD.
 • Funkcia „PhotoTV HD“ poskytuje vysokodetailné a fotografické zobrazenie jemných textúr a farieb.

 • Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču Sony kompatibilnému s režimom Video A pomocou HDMI kábla sa TV prijímač automaticky nastaví na kvalitu obrazu, ktorá je vhodná pre statické zábery. Keď je TV prijímač nastavený na Video, je kvalita obrazu nastavená na kvalitu vhodnú pre videozáznamy.

 • Pri prehrávaní videozáznamu vo formáte AVCHD sa odporúča, aby ste nastavili [Still/Movie Select] na [AVCHD View].

 • Podrobnosti si pozrite v návode na použitie TV prijímača.

Poznámky
 • Zábery nasnímané vo veľkosti [VGA] nie je možné prehrávať vo formáte HD.

 • Neprepájajte fotoaparát a pripájané zariadenie s použitím výstupných konektorov. Po pripojení fotoaparátu k TV prijímaču s použitím výstupných konektorov sa nebudú reprodukovať žiadny obraz ani zvuk. Takéto pripojenie môže tiež spôsobiť problémy fotoaparátu a/alebo pripojeného zariadenia.

 • Môže sa stať, že fotoaparát nebude s niektorými typmi HD TV prijímačov fungovať správne. Na HD TV prijímači, napríklad, nemusí byť možné zobraziť video alebo prehrávať zvuk.

 • Použite HDMI kábel s logom HDMI.

 • Použite HDMI mikrokonektor na jednom konci (pre fotoaparát) a konektor vhodný na pripojenie k vášmu TV prijímaču na druhom konci. Obrazové záznamy sa nedajú prezerať prostredníctvom TV prijímača, ktorý nemá HDMI konektor.

 • Zaznamenávanie sa môže automaticky zastaviť, aby sa chránil fotoaparát po uplynutí istého času, ak snímate videozáznamy s fotoaparátom pripojeným k TV prijímaču pomocou HDMI kábla (predáva sa osobitne).

 • Na displeji fotoaparátu sa nebude nič zobrazovať.