Inštalácia „PlayMemories Home“ (Windows)

 1. Zapnite fotoaparát a počítač a potom pripojte fotoaparát k počítaču pomocou mikro USB kábla (je súčasťou dodávky) (A).

Windows 7: Na obrazovke počítača sa zobrazí Device Stage.
 1. Windows 7: Zvoľte „PlayMemories Home“ na Device Stage.
  Windows XP/Windows Vista: Kliknite na [Computer] (v Windows XP [My Computer]) [PMHOME] a dvakrát kliknite na [PMHOME.EXE].

 1. Spustite inštaláciu podľa pokynov na obrazovke.

Keď je inštalácia dokončená, spustí sa „PlayMemories Home“ (Lite Version).
 • Na obrazovke počítača sa zobrazí prostredie s návodom na inštaláciu „Expanded Feature“ softvéru „PlayMemories Home“. Pokračujte s inštaláciou podľa pokynov na obrazovke.

 • Na inštaláciu „Expanded Feature“ je potrebné pripojenie k internetu. Ak spustíte tento program bez inštalácie týchto funkcií, návod na inštaláciu sa zobrazí, ak kliknete na funkciu, ktorú je možné použiť len s „Expanded Feature“.

 • Podrobnosti o „PlayMemories Home“ nájdete uvedené v (PlayMemories Home Help Guide) alebo na nasledujúcej podpornej stránke PlayMemories Home (len v angličtine):
  http://www.sony.co.jp/pmh-se/

Poznámky
 • Prihláste sa ako správca.

 • Nastavte MENU 3 [USB LUN Setting] na [Multi].

 • Ak sa v rámci systému Windows 7 prostredie Device Stage neaktivuje, kliknite na [Computer] ikona fotoaparátu ikona média a dvakrát kliknite na [PMHOME.EXE].

 • Môže sa zobraziť úvodné prostredie Device Stage, ktoré neobsahuje konkrétne informácie o modeli, a to v závislosti od nastavení počítača pre systém Windows 7. Ak k tomu dôjde, načítajte najnovšie informácie podľa pokynov na obrazovke.

 • Je možné, že bude potrebné reštartovať počítač. Keď sa objaví výzva na reštartovanie počítača, reštartujte počítač podľa pokynov na obrazovke.

 • V závislosti od prostredia systému vášho počítača sa môže nainštalovať DirectX.

 • Mac nepodporuje „PlayMemories Home“. Na prehliadanie obrazových záznamov použite aplikáciu, ktorá je súčasťou systému Mac.

 • Ak už bol softvér „PlayMemories Home“ vo vašom počítači nainštalovaný, pripojte fotoaparát k počítaču a zaregistrujte ho v softvéri „PlayMemories Home“. Dostupné funkcie sa aktivujú.

 • Ak je už softvér „PMB (Picture Motion Browser)“ dodávaný s modelmi uvádzanými na trh pred rokom 2011 nainštalovaný vo vašom počítači, „PlayMemories Home“ ho prepíše a nainštaluje sa. Niektoré funkcie softvéru „PMB“ sa stanú nedostupnými.

Spustenie softvéru „PlayMemories Home“ (Windows)

 1. Dvakrát kliknite na (PlayMemories Home) na pracovnej ploche počítača.

 • Ak chcete spustiť „PlayMemories Home“ z ponuky Štart, zvoľte [Start] [All Programs] (PlayMemories Home).

Prístup k softvéru „PlayMemories Home Help Guide“ (Windows)

 1. Dvakrát kliknite na (PlayMemories Home Help Guide) na pracovnej ploche počítača.

 • Ak chcete spustiť „PlayMemories Home Help Guide“ z ponuky Štart, kliknite na [Start] [All Programs] [PlayMemories Home] [PlayMemories Home Help Guide].