Tlač statických záberov

Pomocou nasledujúcich metód môžete vytlačiť statické zábery.
 • Priama tlač pomocou tlačiarne, ktorá podporuje váš typ pamäťovej karty.
  Podrobnosti nájdete v návode na obsluhu dodanom spolu s tlačiarňou.

 • Tlač pomocou počítača
  Zábery môžete preniesť do počítača pomocou softvéru „PlayMemories Home“ a potom ich môžete vytlačiť. Zábery je možné vytlačiť s dátumom.
  Podrobnosti nájdete v „PlayMemories Home Help Guide“.

 • Tlač vo fotozberni
  Pamäťovú kartu môžete vziať do fotozberne. Ak fotozberňa podporuje tlačové služby v zhode s DPOF, môžete si najskôr urobiť značky (Poradie tlače) na záberoch v režime prehrávania, aby ste ich nemuseli znovu vyberať pri tlači vo fotozberni. Svoje dáta si vždy skopírujte (zálohujte) pred tým, ako obrazové dáta vezmete do fotozberne.

Poznámky
 • Pri tlači statických záberov nasnímaných v režime [16:9] môže dôjsť k orezaniu oboch okrajov.

 • Možnosť tlače panoramatických záberov závisí od tlačiarne.