Když máte problémy

Jestliže se při používání fotoaparátu objeví problémy, zkuste následující řešení.
  1. Podívejte se na položky v části „Odstranění problémů“ a pak na fotoaparát.

Pokud se na displeji objeví kód, jako je například „C/E::“, podívejte se na „Zobrazení vnitřní diagnostiky“.
  1. Vyjměte modul akumulátoru, asi minutu vyčkejte, modul akumulátoru opět vložte na místo a zapněte napájení.

  1. Inicializujte nastavení. [Detaily]

  1. Obraťte se na prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.

  • Berte na vědomí, že zasláním fotoaparátu k opravě souhlasíte s tím, že obsah vnitřní paměti a hudební soubory mohou být zkontrolovány.

  • Další informace o produktu a odpovědi na často kladené dotazy naleznete na našich internetových stránkách zákaznické podpory.
    http://www.sony.net/