Modul akumulátoru a napájení

Do fotoaparátu nelze vložit modul akumulátoru.
 • Ujistěte se, že modul akumulátoru vkládáte správným směrem, a zasuňte jej tak hluboko, až se uzamkne páčka k vysunutí akumulátoru.

Nelze zapnout fotoaparát.
 • Po vložení modulu akumulátoru do fotoaparátu může chvilku trvat, než se zahájí napájení fotoaparátu.

 • Ujistěte se, že je modul akumulátoru vložen správně.

 • Modul akumulátoru se vybije sám, i když jej nebudete používat. Před používáním modul akumulátoru nabijte.

 • Zkontrolujte, zda je modul akumulátoru kompatibilní. [Detaily]

Napájení se náhle vypne.
 • V závislosti na teplotě fotoaparátu a akumulátoru může dojít k automatickému vypnutí fotoaparátu z důvodu jeho ochrany. V takovém případě se před vypnutím napájení zobrazí na obrazovce hlášení.

 • Pokud je funkce [Úspora energie] nastavena na [Standardní] nebo [Maximální] a vy zapnutý fotoaparát po určitý časový interval neobsluhujete, fotoaparát se automaticky vypne, aby nedocházelo k vybíjení modulu akumulátoru. Znovu fotoaparát zapněte.

Indikátor zbývající kapacity neukazuje správně.
 • Toto bývá způsobeno používáním fotoaparátu v extrémně teplém nebo studeném prostředí.

 • Kapacita akumulátoru se snižuje časem a opakovaným používáním. Pokud se doba mezi nabíjením značně zkrátí, je asi na čase vyměnit jej za nový.

Při nabíjení akumulátoru bliká kontrolka nabíjení fotoaparátu.
 • Zkontrolujte, zda je modul akumulátoru kompatibilní. [Detaily]

 • Pokud používáte modul akumulátoru, který jste delší dobu nepoužívali, bude kontrolka nabíjení blikat v delších intervalech. V takovém případě vyjměte modul akumulátoru z fotoaparátu a znovu jej vložte.

Akumulátor není nabitý, ani když kontrolka nabíjení zhasne a nabíjení je ukončeno.
 • K tomu může dojít, když nabíjíte modul akumulátoru v extrémně horkém nebo studeném prostředí. Nabíjejte model akumulátoru ve správném teplotním rozsahu od 10 °C do 30 °C.