Pořizování fotografií/videoklipů

Nelze nahrávat snímky.
 • Pokud se i při vložené paměťové kartě do fotoaparátu nahrávají snímky do vnitřní paměti, zkontrolujte, zda je paměťová karta zcela zasunuta do fotoaparátu.

 • Zkontrolujte volnou kapacitu vnitřní paměti nebo paměťové karty. Je-li karta plná, proveďte některý z následujících kroků:

 • Vyměňte paměťovou kartu.

 • Při nabíjení blesku nelze nahrávat snímky.

 • Při nahrávání videa se doporučuje používat následující paměťové karty:

 • „Memory Stick PRO Duo“ (Mark2), „Memory Stick PRO-HG Duo“, „Memory Stick XC-HG Duo“

 • Paměťová karta SD, paměťová karta SDHC nebo SDXC (třída 4 nebo rychlejší)

 • Nastavte [Režim demo] na [Vyp.]. [Detaily]

Snímání úsměvu nefunguje.
 • Pokud není detekován usmívající se obličej, není pořízen žádný snímek. [Detaily]

 • Nastavte [Režim demo] na [Vyp.]. [Detaily]

Funkce potlačení rozmazání nefunguje správně.
 • Funkce potlačení rozmazání nemusí fungovat správně při snímání nočních scén.

 • Snímejte teprve po namáčknutí tlačítka spouště.

Nahrávání trvá dlouho.
 • Když rychlost závěrky klesne pod jistou úroveň, například když snímáte na tmavých místech, fotoaparát automaticky redukuje šum snímku. Této funkci se říká redukci šumu (NR) při pomalé závěrce a snímání s ní trvá déle.

Obraz je neostrý.
 • Objekt je příliš blízko. Při snímání dávejte pozor, abyste umístili objektiv dál od objektu, než je nejkratší možná vzdálenost pro snímání (přibližně 5 cm (W)/2 m (T) od objektivu).

 • Ve volbě scény je při pořizování fotografií zvolen režim [Noční scéna], [Krajina], [Ohňostroj] nebo [Pokročilé snímání sportu].

Zoom nefunguje.
 • V režimu plynulého panoramatu nelze používat optický zoom.

 • V následujících situacích nemůžete používat jiné funkce zoomu než optický zoom:

 • Když je ve volbě scény zvolen režim [Rozostření pozadí], [Korekce protisvětla HDR] nebo [Pokročilé snímání sportu].

 • Je aktivní funkce snímání úsměvu.

 • Když je funkce [Samospoušť] nastavena na [Vlastní portrét jedné osoby] nebo [Vlastní portrét dvou osob].

Nelze zvolit funkci detekce obličejů.
 • Detekci obličejů můžete zvolit pouze v případě, že je režim ostření nastaven na [Více. AF] a režim měření na [Víceb.].

Blesk nefunguje.
 • Blesk nelze používat v následujících situacích:

 • Když je ve volbě scény zvolen režim [Redukce rozmazání pohybu], [Noční scéna], [Ručně držený soumrak], [Vysoká citlivost], [Ohňostroj] nebo [Pokročilé snímání sportu].

 • Snímání v režimu plynulého panorámatu

 • Snímání v režimu videa

 • Když je režim volba scény nastaven na [Krajina], [Jídlo], [Domácí mazlíček], [Pláž] nebo [Sníh], nastavte blesk na [Zapnout]. [Detaily]

Na snímcích pořízených s bleskem se objevují rozmazané bílé kruhové skvrny.
 • Částice (prach, pyl apod.) ve vzduchu odrazily světlo blesku a objevily se na snímku. Nejedná se o závadu. [Detaily]

Funkce snímání blízkých objektů (Makro) nefunguje.
 • Fotoaparát automaticky upravuje ostření. Namáčkněte a přidržte tlačítko spouště. Při snímání blízkého objektu může úprava ostření chvíli trvat.

 • Když je ve volbě scény zvolen režim [Krajina], [Noční scéna], [Ohňostroj] nebo [Pokročilé snímání sportu].

Datum a čas se nezobrazí na displeji.
 • Během pořizování snímku se ukazatel data a času nezobrazuje. Zobrazuje se jen při přehrávání.

Hodnota clony a rychlost závěrky po namáčknutí stisknutí a přidržení spouště blikají.
 • Expozice je nesprávná. Upravte kompenzaci expozice. [Detaily]

Barvy snímku nejsou správné.
Při prohlížení displeje na tmavém místě se objevuje šum.
 • Fotoaparát se za podmínek slabého osvětlení pokouší zvýšit viditelnost na displeji dočasným zesvětlením obrazu. Nemá vliv na nahraný snímek.

Na snímku je vidět tmavý stín.
 • Při změně clony můžete v závislosti na jasu objektu pozorovat tmavý stín. Nejedná se o závadu.

Oči objektu jsou červené.
 • Nastavte [Redukce červ. očí] na [Auto] nebo [Zap.]. [Detaily]

 • Při používání blesku fotografujte objekt ze vzdálenosti bližší, než činí dosah blesku.

 • Rozsviťte v místnosti a vyfotografujte objekt.

Zobrazí se body a zůstanou na obrazovce.
 • Nejedná se o závadu. Tyto body se nezaznamenají.

Nelze pořizovat série snímků.
 • Vnitřní paměť nebo paměťová karta je plná. Vymažte nadbytečné snímky. [Detaily] [Detaily]

 • Kapacita akumulátoru je nízká. Vložte nabitý modul akumulátoru.

Stejný snímek je pořízen několikrát.
 • Nastavte [Nastavení kontin. snímání] na [Jeden snímek]. [Detaily]

 • Funkce [Rozpoznání scény] je nastavena na [Pokročilý]. [Detaily]

Fotoaparát vydává zvuky.
 • Když fotoaparátem zatřesete, ozývá se z fotoaparátu rachotivý zvuk, protože se pohybují čočky stabilizátoru obrazu nebo čočky pro ruční ostření. Nejedná se o závadu.