Prohlížení snímků

Nelze přehrávat snímky.
 • Ujistěte se, že je paměťová karta do fotoaparátu vložena na doraz.

 • Název složky/souboru byl změněn v počítači.

 • Na tomto fotoaparátu nezaručujeme přehrávání souborů snímků zpracovaných na počítači nebo snímků, které byly pořízeny jinými fotoaparáty.

 • Fotoaparát je v režimu USB. Přerušte připojení USB. [Detaily]

 • K přehrávání snímků uložených tímto fotoaparátem na počítači použijte „PlayMemories Home“. K přehrávání snímků použijte aplikace dodané s počítačem Mac.

 • Snímky 3D se skládají ze souborů JPEG a MPO. Pokud v počítači dojde k vymazání jednoho z těchto souborů, fotoaparát možná nebude fungovat správně.

Ukazatel data a času se nezobrazuje.
 • Zobrazení na displeji je nastaveno pouze na zobrazení snímků. Pro zobrazení informací stiskněte (Nastavení displeje). [Detaily]

Při prezentaci není slyšet hudbu.
 • Prezentace se přehrává s nastavením [Nepřetržité přehrávání]. Zvolte [Prezentace s hudbou] a spusťte přehrávání.

 • Pomocí aplikace „Music Transfer“ přeneste hudební soubory do fotoaparátu. [Detaily]

Snímek se neobjeví na televizoru.
 • K prohlížení videoklipů je třeba, aby televizor a fotoaparát používaly stejný barevný televizní systém. [Detaily]

 • Zkontrolujte, zda je propojení správné. [Detaily]

Snímky 3D se neobjevují na televizoru, ani když je fotoaparát v režimu [Prohlížení 3D].
 • Zkontrolujte, zda je televizor nastaven na zobrazování snímků 3D.