Wi-Fi

Bezdrátový přístupový bod, ke kterému se chcete připojit, se neobjevuje.
  • V závislosti na podmínkách rádiových vln se bezdrátový přístupový bod nemusí na fotoaparátu objevit. Přesuňte fotoaparát blíže k bezdrátovému přístupovému bodu.

  • V závislosti na jeho nastavení se bezdrátový přístupový bod nemusí na fotoaparátu objevit. Informace o správných nastaveních naleznete v návodu k použití bezdrátového přístupového bodu.

Funkce [Stisk WPS] nefunguje.
  • Funkce [Stisk WPS] nemusí být v závislosti na nastavení bezdrátového přístupového bodu k dispozici. Ověřte heslo a SSID bezdrátového přístupového bodu pro nastavení funkce [Nast. přístup. bodu]. [Detaily]

Není možné ukládat snímky z vnitřní paměti do počítače.
  • Než začnete přenášet snímky, zvolte MENU (Nastavení) (Nástroj paměťové karty) [Kopírovat]. [Detaily]

Volba [Poslat do počítače] se v nabídce nezobrazuje.
  • Před použitím vložte paměťovou kartu.

Dochází k předčasnému ukončení funkce [Poslat do počítače].
  • Pokud je akumulátor téměř vybitý, může se funkce [Poslat do počítače] ukončit předčasně. Před používáním modul akumulátoru nabijte.

Nelze přenést videoklipy do smartphonu.
  • Než začnete nahrávat videoklip, který budete chtít přenést do smartphonu, nastavte MENU (Nastavení) (Nastavení snímání) [Formát videa] [MP4]. [Detaily]

Dochází k předčasnému ukončení funkce [Odes. do smartphonu].
  • Pokud je akumulátor téměř vybitý, může se funkce [Odes. do smartphonu] ukončit předčasně. Před používáním modul akumulátoru nabijte.

Obrazovka snímání se nezobrazuje plynule, když fotoaparát odpojíte od počítače.
  • V závislosti na podmínkách rádiových vln nemusí komunikace mezi smartphonem a fotoaparátem fungovat správně. Zmenšete vzdálenost mezi fotoaparátem a smartphonem.

Dochází k předčasnému ukončení snímání pomocí funkce [Ovl. smartphonem].
  • Pokud je akumulátor téměř vybitý, může se snímání pomocí funkce [Ovl. smartphonem] ukončit předčasně. Před používáním modul akumulátoru nabijte.