GPS (DSC-HX50V)

Fotoaparát nepřijímá signál GPS.
  • Nastavte [Nastavení GPS] na [Zap.]. [Detaily]

  • Fotoaparát možná nemá rádiový signál z družic GPS kvůli překážkám.

  • Pro správnou triangulaci informací o poloze přeneste fotoaparát na otevřené prostranství a znovu jej zapněte.

Velká chyba v informacích o poloze.
  • Rozsah chyby může být až několik stovek metrů v závislosti na okolních budovách, slabém signálu GPS apod.

Triangulace trvá nějakou dobu, ačkoliv využíváte [Data asistence GPS].
  • Není nastaveno [Nastav.data a času] nebo je nastavený čas příliš posunutý. Nastavte správné datum a čas. [Detaily]

  • Vypršela doba platnosti dat asistence GPS. Aktualizujte data asistence GPS. [Detaily]

  • Jelikož se poloha družic GPS neustále mění, může určení polohy trvat déle, nebo přijímač nemusí být schopen určit polohu vůbec v závislosti na místě a času používání fotoaparátu.

  • „GPS“ je systém pro určování zeměpisné polohy triangulací rádiového signálu z družic GPS. Snažte se nepoužívat fotoaparát na místech, kde je rádiový signál stíněn nebo odrážen, například na stinných místech obklopených budovami nebo stromy apod. Používejte fotoaparát v otevřeném venkovním prostředí.

Informace o poloze nebyly nahrány.
  • Chcete-li do počítače importovat videoklipy s informacemi o poloze GPS, použijte aplikaci „PlayMemories Home“.