Počítače

Počítač fotoaparát nerozpoznal.
 • Nastavte [Nast. připojení USB] na [Mass Storage]. [Detaily]

 • Použijte kabel mikro USB (je součástí dodávky).

 • Odpojte kabel USB od počítače i fotoaparátu a znovu jej pevně připojte.

 • Od konektorů USB počítače odpojte veškeré vybavení kromě fotoaparátu, klávesnice a myši.

 • Připojte fotoaparát přímo k počítači bez použití rozbočovače USB nebo jiných zařízení.

 • Nastavte [Napájení USB] na [Vyp.]. Váš počítač možná fotoaparát rozpozná.

Nelze importovat snímky.
 • Propojte fotoaparát a počítač správně vytvořením připojení USB. [Detaily]

 • Pokud fotografujete s paměťovou kartou formátovanou počítačem, snímky možná nepůjdou importovat do počítače. Fotografujte s paměťovou kartou formátovanou fotoaparátem. [Detaily]

Po navázání spojení USB se aplikace „PlayMemories Home“ nespustí automaticky.
 • Připojení USB navažte po zapnutí počítače.

Nelze přehrávat snímky na počítači.
 • Pokud používáte aplikaci „PlayMemories Home“, přečtěte si „PlayMemories Home Help Guide“. [Detaily]

 • Obraťte se na výrobce počítače nebo aplikace.

Obraz a zvuk jsou při přehrávání videoklipu na počítači přerušovány šumem.
 • Přehráváte video přímo z paměťové karty. Importujte video do počítače pomocí „PlayMemories Home“ a přehrajte je. [Detaily]

Jakmile snímky jednou exportujete do počítače, již je nelze prohlížet ve fotoaparátu.
 • K přehrávání snímků uložených tímto fotoaparátem na počítači použijte „PlayMemories Home“. K přehrávání snímků použijte aplikace dodané s počítačem Mac.

 • Registrujte snímek v souboru databáze obrazů a přehrajte jej v režimu [Přehled dat]. [Detaily]