Paměťová karta

Nelze vložit paměťovou kartu.
  • Paměťovou kartu vložte správným směrem.

Omylem jste paměťovou kartu zformátovali.
  • Formátováním jsou všechna data na paměťové kartě vymazána. Data nelze obnovit.

Snímky jsou nahrávány do vnitřní paměti, i když je ve fotoaparátu vložena paměťová karta.
  • Ujistěte se, že je paměťová karta do fotoaparátu vložena na doraz.