Vnitřní paměť

Nelze přehrávat nebo nahrávat snímky pomocí vnitřní paměti.
  • Do fotoaparátu je vložena paměťová karta. Vyjměte ji.

Data uložená ve vnitřní paměti nelze kopírovat na paměťovou kartu.
  • Paměťová karta je plná. Kopírujte data na paměťovou kartu s dostatečnou kapacitou.

Data uložená na paměťové kartě nebo v počítači nelze zkopírovat do vnitřní paměti.
  • Tato funkce není k dispozici.