Tisk

Snímky se vytisknou s oběma okraji oříznutými.
  • V závislosti na tiskárně mohou být všechny okraje snímku oříznuty. Zvláště když tisknete snímek pořízený při obrazové velikosti nastavené na [16:9], může dojít k oříznutí snímku ze stran.

  • Při tisku snímků na vlastní tiskárně zrušte nastavení pro oříznutí nebo pro tisk bez okrajů. Informujte se u výrobce tiskárny, zda tiskárna nabízí uvedené funkce.

  • Při tisku snímků v digitálním fotolabu požádejte pracovníky provozovny, zda by mohli vytisknout snímky bez oříznutí okrajů.

Nelze tisknout snímky s datem.
  • Chcete-li vložit datum na snímky, zvolte MENU (Nastavení snímání) [Zapsat datum] [Zap.]. Jakmile je datum na snímek vloženo, nelze je už odstranit.

  • Pomocí aplikace „PlayMemories Home“ můžete vkládat datum na snímky, které byly pořízeny bez data. [Detaily]

Snímky 3D nelze tisknout tak, jak jsou zobrazeny na displeji fotoaparátu.
  • Snímky 3D zobrazené ve fotoaparátu jsou soubory MPO, ale snímky, které se budou tisknout, jsou soubory JPEG, takže v některých případech nebudou snímky, které chcete tisknout, stejné jako snímky zobrazené na displeji.