Ostatní

Objektiv se zamlžuje.
  • Dochází ke kondenzaci vlhkosti. Vypněte fotoaparát a ponechte ho zhruba hodinu, než ho znovu použijete.

Fotoaparát se zastaví s vysunutým objektivem.
  • Nezkoušejte objektiv, který se přestal pohybovat, zasunout násilím.

  • Vložte nabitý modul akumulátoru a pak znovu zapněte fotoaparát.

Fotoaparát se vypne s vysunutým objektivem.
  • Modul akumulátoru se vybil. Nahraďte jej nabitým modulem akumulátoru a pak fotoaparát znovu zapněte.

  • Nezkoušejte objektiv, který se přestal pohybovat, zasunout násilím.

Fotoaparát se při delším používání zahřívá.
  • Nejedná se o závadu.

Po zapnutí fotoaparátu se zobrazí obrazovka Nastavení hodin.
  • Vnitřní nabíjecí záložní akumulátor se vybil. Vložte nabitý akumulátor a odložte fotoaparát nejméně na 24 hodin s vypnutým napájením.

Datum nebo čas jsou nesprávné.
  • Nastavení oblasti je nastaveno na jiné místo, než na kterém se nacházíte. Změňte nastavení pomocí MENU (Nastavení) [Nastavení hodin] [Nastavení oblasti].