Zobrazení vnitřní diagnostiky

Pokud se objeví kód začínající písmenem, je spuštěna funkce vnitřní diagnostiky fotoaparátu. Dvě poslední číslice (označeno ) se liší podle stavu fotoaparátu.
Pokud není možné problém vyřešit, i když jste se několikrát pokusili o nápravné akce, fotoaparát asi vyžaduje opravu.
Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony.
C:32:
E:95:
  • Problém se týká hardwaru fotoaparátu. Vypněte a znovu zapněte napájení.

C:13:
  • Fotoaparát nemůže číst nebo zapisovat data na paměťovou kartu. Zkuste několikrát vypnout a znovu zapnout fotoaparát nebo vyjmout a znovu vložit paměťovou kartu.

  • U vnitřní paměti došlo k chybě formátování nebo byla vložena nezformátovaná paměťová karta. Naformátujte vnitřní paměť nebo paměťovou kartu. [Detaily]

  • Vloženou paměťovou kartu nelze použít s fotoaparátem nebo jsou poškozena data. Vložte novou paměťovou kartu.

E:61:
E:62:
E:91:
  • Došlo k poruše fotoaparátu. Inicializujte fotoaparát a poté ho opět zapněte. [Detaily]

E:94:
  • Při zapisování nebo mazání dat došlo k poruše. Je nezbytná oprava. Obraťte se na svého prodejce Sony nebo na místní autorizovaný servis Sony. Budete muset poskytnout všechna čísla v chybovém kódu za písmenem E.