Situace, se kterými může mít fotoaparát potíže

Fotoaparát nemůže za jistých podmínek plně využít některých svých vlastností.
Při snímání za následujících podmínek buď změňte kompozici snímku, nebo režim snímání a pak znovu fotografujte.

Špatné světelné podmínky

Příliš jasné světelné podmínky

Měnící se úroveň jasu

Blikající světla

Objekty příliš blízko fotoaparátu

Objekty příliš daleko od fotoaparátu

Velké pohybující se objekty nebo objekty, které se pohybují příliš rychle

Příliš malé nebo příliš velké objekty

Pozadí ve stejné barvě jako objekt

Scény s malým kontrastem, například obloha a písečná pláž

Scény, které se neustále mění, například vodopády