Kuvaustiloissa käytettävissä olevat MENU-kohteet

Alla olevassa taulukossa tarkistusmerkki osoittaa asetuksia, joita voidaan muuttaa, ja – asetuksia, joita ei voi muuttaa. Asetus voi olla kiinteä tai rajoitettu kuvaustilan mukaan. Jos haluat lisätietoja, katso kyseistä aihetta.

Valikkokohteet
///
Elokuvakuvauskoht.
Panoraamakuvauskohtaus
Kuvatehoste
Kamera-asetuksen valinta
Muistihakutila
Helppo-tila
HDR-maalaustehoste
Korostusalue
Värisävy
Poimittu väri
Kuvitustehoste
Epätarkkuustehoste
Pehmeä iho -tehoste*1
Ohjaa älypuhelimella
Lähetä tietokoneeseen
Valokuvan koko (Dual Rec)
Valokuvan koko
Panoraamakuvan koko
Videon laatu / Videon koko
ISO
Valkotasap.*2
Valkotasapainon muutto
Tarkennus
Mittausmuoto
Jatkuvan kuvauksen väli
Haarukointiasetukset
Valotuksen tunnistus
Hymysuljin
Hymyherkkyys
Kasvontunnistus*3
Värimuoto
Värikylläisyys
Kontrasti
Terävyys
Kohinan vähennys
Suljet. silmien esto
Videon SteadyShot
Sijaintitieto (DSC-HX50V)
GPS-lokitallennus (DSC-HX50V)
Rekisteröi asetus
Kameran sisäinen opas
(Asetukset)

MENU-kohteet, jotka eivät ole käytettävissä Valotusohjelma/Kuvatehoste-tilassa

Kohdan tai alla olevat kuvakkeet osoittavat käytettävissä olevat tilat.

Valikkokohteet
(Valokuvat)
(Videot)
(Valokuvat)
(Panoraamakuvat)
Elokuvakuvauskoht.
Panoraamakuvauskohtaus
Kuvatehoste
Kamera-asetuksen valinta
Muistihakutila
Helppo-tila
HDR-maalaustehoste
Korostusalue
Värisävy
Poimittu väri
Kuvitustehoste
Epätarkkuustehoste
Pehmeä iho -tehoste*1
Ohjaa älypuhelimella
Lähetä tietokoneeseen
Valokuvan koko (Dual Rec)
Valokuvan koko
Panoraamakuvan koko
Videon laatu / Videon koko
ISO
*4
Valkotasap.*2
Valkotasapainon muutto
Tarkennus
Mittausmuoto
Jatkuvan kuvauksen väli
Haarukointiasetukset
Valotuksen tunnistus
Hymysuljin
Hymyherkkyys
Kasvontunnistus*3
Värimuoto
Värikylläisyys
Kontrasti
Terävyys
Kohinan vähennys
Suljet. silmien esto
Videon SteadyShot
Sijaintitieto (DSC-HX50V)
GPS-lokitallennus (DSC-HX50V)
Rekisteröi asetus
Kameran sisäinen opas
(Asetukset)

*1 [Pois] ei ole valittavissa tilassa [Pehmeä iho -tehoste], kun valotusohjelman asetus on (Pehmeä iho).
*2 [Salamavalo] ei ole valittavissa tilassa [Valkotasap.], kun valotusohjelman asetus on (Liike-epäteräv. vähennys), (Hämärässä ilman jalustaa) tai (Suuri herkkyys).
*3 [Pois] ei ole valittavissa tilassa [Kasvontunnistus], kun valotusohjelman asetus on (Pehmeä iho) tai (Pehmeä kuva).
*4 Et voi valita asetusta, kun tilavalitsin on asennossa (Käsivalotus-kuvaus).
Huomautuksia
  • Kun edellä olevat kuvaustilat on rekisteröity ja palautettu toiminnolla (Muistihakutila), asetusten muuttamiseen liittyvät olosuhteet pysyvät samana kuin edellä olevassa taulukossa.