Seurantatarkennus

Kamera seuraa kohdetta ja säätää tarkennusta automaattisesti, vaikka kohde liikkuisi.
  1. Paina säädinpyörästä .

Kohdekehys tulee näkyviin.

  1. Aseta kohdekehys tarkennettavan kohteen kohdalle ja paina .

Seuranta alkaa.
  1. Ota kuva painamalla suljinpainiketta.

Kasvojen seuraaminen
Jos käytetään seurantatarkennustoimintoa, kun kasvontunnistustoiminto on aktivoitu, voit valita kasvot, jotka asetetaan etusijalle, ja rekisteröidä ne kameraan. Vaikka rekisteröidyt kasvot katoaisivat näytöstä, kamera tarkentaa niihin, kun ne ilmestyvät uudelleen näyttöön.
  • Kun tietyt kasvot on rekisteröity kameran muistiin ja käytetään hymysuljintoimintoa, kamera etsii vain kyseisten kasvojen hymyä.


Huomautuksia
  • Seurantatarkennus ei ole käytettävissä seuraavissa tilanteissa:

  • Kun zoomataan muulla kuin optisella zoomilla

  • Kun [Tarkennus]-asetuksena on [Joustava pistemittaus], [Puolimanuaalinen] tai [Manuaalinen tarkennus]

  • Seurantatarkennus peruutetaan automaattisesti, jos kohde katoaa näytöstä tai jos sitä ei voi seurata. Jos seurantatarkennuksen kohteena ovat kuitenkin tietyt kasvot, kamera jatkaa kasvojen seuraamista, vaikka ne katoaisivat näytöltä.


Asiaan liittyviä aiheita