Salamavalo

 1. Nosta salama esiin painamalla (Salaman nosto) -painiketta.

 • Kun salamaa ei ole nostettu, salamatila on automaattisesti tilassa (Pois). Et voi muuttaa asetusta.

 1. Paina säädinpyörästä (Salamavalo).

 1. Valitse haluamasi tila.

 • Kun et halua laukaista salamaa, paina salama sisään käsin.(Edistynyt salamavalo)
Salama toimii automaattisesti, kun kuvataan pimeässä tai vastavaloon. ISO-herkkyyttä lisätään pimeissä paikoissa, jotta voidaan kuvata kirkkaampia kuvia kauempaa.
(Auto)
Salama toimii automaattisesti, kun kuvataan pimeässä tai vastavaloon.

(Päällä)
Salama toimii aina.

(Hidas täsmäys)
Salama toimii aina.
Sulkimen nopeus on hidas pimeässä, jotta salaman ulottumattomissa oleva tausta tulisi selvästi näkyviin.

(Pois)
Salama ei toimi.

Jos salamavalon kanssa kuvatuissa valokuvissa näkyy valkoisia pyöreitä pilkkuja
Tämän aiheuttavat objektiivin lähellä leijailevat hiukkaset (pöly, siitepöly yms.). Kameran salamavalo korostaa niitä, ja ne näkyvät valkoisina pyöreinä laikkuina.
Valkoisten pyöreiden pisteiden vähentäminen
 • Valaise huone ja kuvaa kohde ilman salamaa.

 • Valitse (Liike-epäteräv. vähennys)- tai (Suuri herkkyys) -tila valotusohjelmassa. ([Pois] valitaan automaattisesti.)


Huomautuksia
 • Salama välähtää kaksi kertaa. Ensimmäinen salama säätää valon määrää.

 • Salaman latauksen aikana näkyy .

 • Salamaa ei voi käyttää sarjakuvauksen aikana.

 • [Edistynyt salamavalo] voidaan asettaa vain, kun kuvaustilana on [Älykäs automaattinen] tai [Paras automaattisäätö].

 • Jos kuvataan salamaa käyttäen ja zoom on W-asennossa, objektiivin varjo voi näkyä näytössä kuvausolosuhteiden mukaan. Jos näin tapahtuu, aseta zoom T-asentoon ja ota uudelleen kuva salamaa käyttäen.

Asiaan liittyviä aiheita