Jatkuvan kuv. asetukset

Voit valita kuvaustilaksi Yksi (yksittäiskuva)-, Jatkuva kuvaus- tai Haarukointi-tilan.
  1. Paina säädinpyörästä / (Jatkuva kuvaus/itselaukaisin).

  1. Valitse haluamasi tila säädinpyörällä.


(Kertakuvaus)
Kamera ottaa yhden kuvan.

(Jatkuva kuvaus)
Kamera ottaa enintään 10 peräkkäistä kuvaa yhtenä sarjana, kun suljinpainike pidetään painettuna.

(Haarukointi)
Kamera ottaa 3 kuvan sarjan eri asetuksilla.


Huomautuksia
  • [Salamavalo]-asetuksena on [Pois] jatkuvassa kuvaustilassa tai haarukointikuvaustilassa.

  • Kun [Jatkuva kuvaus] on valittu, [Tarkennus], [Valkotasap.] ja [Valotuksen korjaus] säädetään ensimmäiselle kuvalle ja samoja asetuksia käytetään myös muille kuville.

  • Kun sisäinen muisti tai muistikortti on täynnä, sarjakuvaus pysähtyy.

  • Kun suoritat jatkuvaa kuvausta tai haarukointikuvausta, sisäiseen muistiin tallennettaessa kuvakooksi asetetaan [VGA].


Asiaan liittyviä aiheita