Ohjaa älypuhelimella

Voit ottaa valokuvia ja videoita ohjaamalla kameraa etänä älypuhelimen avulla.
Voit myös tallentaa otetut valokuvat älypuhelimeesi.
Lataa älypuhelimen tukisovellus ”PlayMemories Mobile” älypuhelimeen sovelluskaupasta.

 1. MENU (Ohjaa älypuhelimella)

 1. Liitä kamera älypuhelimeen noudattamalla näytössä olevia ohjeita, kun kamera on valmis liitettäväksi. Yhteystavat voivat olla erilaisia älypuhelintyypin mukaan. [Tietoja] [Tietoja]

 1. Aseta sommittelu älypuhelimen näytössä ja ota sitten kuva painamalla suljinpainiketta (A).

 • Voit zoomata zoom-painikkeella (B).

 • Voit vaihtaa valokuvien ja videoiden välillä (C).

 • Voit määrittää asetukset toiminnoille [Salamavalo], [Itselaukaisin] tai kuvien tallennukselle älypuhelimeesi (D). [Tietoja]

 • Et voi käyttää kameraa.

Huomautuksia
 • Älypuhelimeen tallennettavat valokuvat tallennetaan [2M]-muodossa.

 • Videoita ei voi tallentaa älypuhelimeen.

Yhteyden muodostaminen kameraan Android-älypuhelimesta

 1. Käynnistä ”PlayMemories Mobile” älypuhelimessa.

 1. Valitse (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX).

 1. Anna kamerassa näkyvä salasana.

Älypuhelin liitetään kameraan.

Yhteyden muodostaminen kameraan iOS-älypuhelimesta

 1. Valitse (DIRECT-XXXX : DSC-XXXX) iOS-järjestelmän Wi-Fi-asetusnäytöstä.

 1. Anna kamerassa näkyvä salasana.

Älypuhelin liitetään kameraan.
 1. Käynnistä ”PlayMemories Mobile” älypuhelimessa.

Toiminnot, jotka voidaan asettaa älypuhelimella


Salamavalo
Valitse [Pois] tai [Auto].
Itselaukaisin
Valitse [Pois], [2 s] tai [10 s].
Tarkastus
Valitse [Pois], [Vain tarkastus] tai [Kuvan tark. ja tall.].
Jos valitset [Kuvan tark. ja tall.], voit tallentaa valokuvat myös älypuhelimeen.