Mittausmuoto

Tällä valitaan mittausmuoto, jonka avulla asetetaan se, mistä osasta kohdetta valotus määritetään.
  1. MENU (Mittausmuoto) haluttu tila


(Monipiste)
Jakaa kuvan useaan alueeseen ja mittaa kunkin alueen. Kamera määrittää tasapainoisen valotuksen (monipistemittaus).

(Keskip.)
Mittaus suoritetaan kuvan keskeltä, ja valotus määritetään kyseisen kohdan kirkkauden perusteella (keskipainotteinen mittaus).

(Pistemit.)
Kohdista pistemittauksen hiusristikko (A) kohteeseen, kun haluat mitata kohteen yhden osan (pistemittaus). Tämä toiminto on hyödyllinen, kun kohde on taustavalaistu tai kun kohteen ja taustan välillä on voimakas kontrasti.

Huomautuksia
  • Videotilassa asetukseksi on lukittu [Monipiste].

Asiaan liittyviä aiheita