Haarukointiasetukset

Kuvauksen tyyppi voidaan asettaa vain, kun kuvaustilana on [Jatkuva kuvaus/itselaukaisin], [Haarukointi] tai [Itselaukaisin (haarukointi)]. Haarukointikuvaustilassa voit tallentaa 3 kuvaa muutetulla asetuksella. Voit valita jälkikäteen sopivimman kuvan.
  1. MENU (Haarukointiasetukset) haluttu tila


(EXP±0.3)
Tallentaa 3 kuvan sarjan, jossa valotusta muutetaan seuraavassa järjestyksessä: tavallinen, pimeä ja kirkas.
Mitä suurempi haarukoinnin askelarvo, sitä suurempi muutos valotusarvossa.

(EXP±0.7)

(EXP±1.0)

(Valkotasap.)
Tallentaa 3 kuvan sarjan, jossa valkotasapainoa muutetaan seuraavassa järjestyksessä: nykyinen värisävy, sinisempi ja punaisempi.
  • Kun asetat asetuksen [Valkotasap.] muuhun tilaan kuin [Auto], värisävyä muutetaan valitun valkotasapainon mukaan.


Huomautuksia
  • Et voi valita asetusta [Valkotasap.], kun tilavalitsin on asennossa (Kamera-asetuksen valinta).

Asiaan liittyviä aiheita