Valotuksen tunnistus

Älykäs automaattinen -tilassa kamera tunnistaa kuvausolosuhteet automaattisesti. Kun liike tunnistetaan, ISO-herkkyyttä lisätään liikkeen mukaan kohteen epäterävyyden vähentämiseksi. Kun kamera on Älykäs automaattinen -tilassa, voit valita [Lisäasetukset]-tilan, jossa kamera ottaa automaattisesti kaksi kuvaa.

Valotuksen tunnistustilassa näytössä näkyvän kuvakkeen sijainti vaihtelee olosuhteiden mukaan. Se riippuu siitä, tunnistaako kamera valotuksen tai tilanteen. Jos kamera tunnistaa valotuksen, kuvakkeet ja oppaat, kuten (Muotokuva), (Lapsi), (Yömuotokuva), (Yövalotus), (Muotokuva taustavalolla), (Taustavalo), (Maisema), (Makro), (Kohdevalo) tai (Hämärä valo), näkyvät ensimmäisellä rivillä. Jos kamera tunnistaa tilanteen, kuvakkeet, kuten (Jalusta), (Siirrä) tai (Kävely), näkyvät toisella rivillä. Kamera saattaa tunnistaa sekä valotuksen että tilanteen tai vain toisen niistä.
  1. MENU (Valotuksen tunnistus) haluttu tila


(Auto)
Kun kamera tunnistaa valotuksen, se vaihtaa optimaalisiin asetuksiin ja ottaa kuvan.

(Lisäasetukset)
Kun kamera tunnistaa valotuksen, se vaihtaa optimaalisiin asetuksiin. Kun kamera tunnistaa valotuksen (Yövalotus), (Yömuotokuva), (Taustavalo) tai (Muotokuva taustavalolla), se muuttaa asetusta automaattisesti ja ottaa toisen kuvan.
  • Jos otat kaksi kuvaa kuvataan peräkkäin, -kuvakkeen +-merkki muuttuu vihreäksi.

  • Kun [Suljet. silmien esto] näkyy, 2 kuvaa otetaan automaattisesti ja kuva, jossa silmät ovat auki, valitaan automaattisesti. [Tietoja]


Huomautuksia
  • Valotuksen tunnistustoiminto ei toimi käytettäessä muita zoomaustoimintoja kuin optista zoomia.

  • Käytettävissä olevat salama-asetukset ovat [Auto], [Edistynyt salamavalo] ja [Pois].

  • Tilanteen mukaan näitä valotuksia ei välttämättä tunnisteta.

  • Seurantatarkennustilassa toimintoja (Muotokuva), (Lapsi), (Yömuotokuva) ja (Muotokuva taustavalolla) ei tunnisteta.

  • Jos ympäristön tärinä siirtyy kameraan, kun olosuhteet (Jalusta) ja (Yövalotus) tunnistetaan samaan aikaan, (Jalusta) -olosuhdetta ei välttämättä tunnisteta.

  • Valotusaika on toisinaan pidempi, kun olosuhteet (Jalusta) ja (Yövalotus) tunnistetaan samaan aikaan. Pidä kamera paikoillaan kuvaamisen aikana.

  • Videoita kuvattaessa Edistynyt tila ei ole käytettävissä.

Edistynyt tila

[Lisäasetukset]-tilassa kamera ottaa peräkkäin kaksi kuvaa toisistaan poikkeavilla asetuksilla, kun se tunnistaa (Yövalotus)-, (Yömuotokuva)-, (Taustavalo)- tai (Muotokuva taustavalolla) -valotuksen, joista tulee helposti epäteräviä, kun olosuhteet (Yövalotus) ja (Jalusta) tunnistetaan samaan aikaan. Voit valita haluamasi kuvan kahdesta otetusta kuvasta.


Ensimmäinen kuva*
Toinen kuva
Kuvaa Hidas suljin -tilassa
Kuvaa lisäämällä herkkyyttä ja vähentämällä tärinää
Kuvaa Hidas suljin -tilassa käyttäen oppaana kasvoja, joita salama valaisee
Kuvaa lisäämällä herkkyyttä käyttäen kasvoja oppaana ja vähentämällä tärinää
Kuvaa Hidas suljin -tilassa
Kuvaa käyttäen pidempää valotusaikaa lisäämättä herkkyyttä
Kuvaa salaman kanssa
Kuvaa säätäen taustan kirkkautta ja kontrastia
Kuvaa käyttäen oppaana kasvoja, joita salama valaisee
Kuvaa säätäen kasvojen ja taustan kirkkautta sekä kontrastia

* Kun [Salamavalo]-asetuksena on [Auto].
Suljettujen silmien esto -toiminto
[Lisäasetukset]-tilassa kamera ottaa automaattisesti kaksi kuvaa peräkkäin*, kun se tunnistaa (Muotokuva)- tai (Lapsi) -tilan. Kamera valitsee, näyttää ja tallentaa automaattisesti kuvan, jossa silmät eivät ole kiinni. Jos silmät ovat kiinni molemmissa kuvissa, ilmoitus ”Suljetut silmät havaittu” tulee näkyviin.
* paitsi kun salama välähtää/jos valotusaika on pitkä.
Asiaan liittyviä aiheita