Kasvontunnistus

Kun kasvontunnistustoimintoa käytetään, kamera tunnistaa kohteiden kasvot ja säätää automaattisesti tarkennusta, salamaa, valotusta, valkotasapainoa ja punasilmäisyyden vähennysasetuksia.
Kun kamera tunnistaa useamman kuin yhden kohteen, kamera tarkentaa ensisijaisesti sen henkilön kasvoihin, jonka se tulkitsee pääkohteeksi. Kun kamera tarkennetaan pitämällä suljinpainiketta puolivälissä, tarkennettua kohdetta ympäröivä ruutu muuttuu vihreäksi.
  1. MENU (Kasvontunnistus) haluttu tila(Pois)
Kasvontunnistusta ei voi käyttää.
(Auto)
Valitsee kasvot, joihin kamera tarkentaa automaattisesti.

(Etusija: lapsi)
Havaitsee ja ottaa kuvan lapsen kasvot etusijalla.

(Etusija: aikuinen)
Havaitsee ja ottaa kuvan aikuisen kasvot etusijalla.

Huomautuksia
  • [Pois] ei ole käytettävissä, kun [Itselaukaisin]-asetuksena on [Omakuva, yksi henkilö] tai [Omakuva, kaksi henkilöä].

  • [Kasvontunnistus] voidaan valita vain, kun tarkennustilaksi on valittu [Monip. AF] ja mittaustilaksi [Monipiste].

  • Kasvontunnistustoiminto ei toimi käytettäessä muita zoomaustoimintoja kuin optista zoomia.

  • Kohteiden kasvoja voidaan tunnistaa enintään 8.

  • Aikuisia ja lapsia ei ehkä tunnisteta oikein kaikissa olosuhteissa.

  • Hymysuljinkuvauksen aikana [Kasvontunnistus]-asetukseksi tulee automaattisesti [Auto], vaikka olisi valittu [Pois].

Asiaan liittyviä aiheita