Kohinan vähennys

Säätää tallennettavien kuvien tarkkuus/häiriö-suhdetta.
  1. MENU (Kohinan vähennys) haluttu tila(–)
Heikentää kohinan vähennystä. Tämä asetus lisää kuvien tarkkuuden painoarvoa.
(Vakio)


(+)
Voimistaa kohinan vähennystä. Tämä asetus lisää kohinan poiston painoarvoa.

Huomautuksia
  • Kohinan vähennyksen tasoa ei välttämättä voida säätää tallennuksen aikaisten asetusten mukaan.

Asiaan liittyviä aiheita