Sijaintitieto (DSC-HX50V)

GPS-kolmiomittauksen tila voidaan tarkistaa. Aseta kamera kolmiomittaamaan, kun sijaintitiedot ovat näkyvissä.
  1. MENU (Sijaintitieto)

Sijaintitiedot näytetään kamerassa.
GPS-ilmaisimet
Ilmaisin (A) muuttuu GPS-signaalin vastaanottovoimakkuuden mukaan, kun GPS on käytössä.

GPS-ilmaisimet
Kolmiomittauksen tila
GPS-vastaanoton tila
Ei ilmaisinta
Pois päältä
[GPS-asetus]-valintana on [Pois] tai on tapahtunut virhe.
Vaikeaa
Kamera ei löydä GPS-signaalia eikä se siksi voi hakea sijaintitietoja. Käytä kameraa avoimella paikalla.
Etsii
Etsii GPS-satelliitteja. Kolmiomittauksen aloittaminen voi kestää useita minuutteja.
Kolmiomitataan
Kamera vastaanottaa GPS-signaalia ja voi hakea sijaintitiedot. Kolmiomittauksen aikana näytetään leveysaste ja pituusaste (B).

Satelliitin- ja kolmiomittauksen ilmaisimet
Satelliitin sijainti voidaan tarkistaa sijaintitietonäytöstä (C). Satelliitin tietojen hakutila näytetään kolmiomittausilmaisimessa (D). Kolmiomittausilmaisin muuttuu vihreäksi, kun kolmiomittaus on onnistunut.
Huomautuksia
  • Vaikka kamera saisi tietoja satelliiteilta, kolmiomittaus saattaa kestää tai epäonnistua ajan tai paikan mukaan.

  • Älä peitä GPS-anturia sormella, kun etsitään GPS-satelliitteja tai kolmiomitataan. Tämä heikentää GPS-anturin herkkyyttä, ja kolmiomittaus saattaa epäonnistua.

Asiaan liittyviä aiheita