Tukiaseman aset.

Voit rekisteröidä tukiaseman manuaalisesti.
Tarkista ennen menettelyn aloittamista tukiaseman SSID-nimi, suojausjärjestelmä ja salasana. Eräissä laitteissa voi olla esiasetettu salasana. Katso lisätietoja langattoman tukiaseman käyttöohjeesta tai kysy verkon valvojalta.
  1. MENU (Asetukset) (Verkkoasetukset) [Tukiaseman aset.]

  1. Valitse tukiasema, jonka haluat rekisteröidä.

Kun haluttu tukiasema näkyy ruudulla:
Valitse haluttu tukiasema.

Kun haluttu tukiasema ei näy ruudulla:
Valitse [Man. säätö] ja aseta tukiasema.
* Katso syöttötapa kohdasta ”Näppäimistön käyttäminen”.

  • Jos valitset [Man. rekister.], syötä tukiaseman SSID-nimi valitse suojausjärjestelmä.

  1. Syötä salasana [OK]

  • Jos tukiaseman kohdalla ei näy , salasanaa ei tarvitse syöttää.

  1. Valitse [Rekisteröi] ja paina sitten .

Näppäimistön käyttäminen

Jos merkki täytyy syöttää manuaalisesti, näytössä näkyy näppäimistö.
Valitse haluamasi painike painamalla /// ja syötä sitten merkki painamalla .


Näytön nimet
Toiminnot
(1)
Syöttöruutu
Syötetyt merkit näytetään. Jos syötettyjen merkkien määrä ylittää asetetun rajan, näytössä näkyy .
(2)
Vaihda merkkityyppiä
Aina kun painat , merkkityypiksi vaihtuu aakkoset, numerot tai symbolit.
(3)
Näppäimistö
Aina kun painat , syötetty merkki tulee näkyviin.
Esimerkki: Jos haluat syöttää ”abd”.
Valitse ”abc”-näppäin ja paina kerran , niin ”a” tulee näkyviin, valitse ”” kohdistimen (5) siirtämiseksi ja paina valitse ”abc” ja paina kaksi kertaa, niin ”b” tulee näkyviin, valitse ”def”-näppäin ja paina kerran , niin ”d” tulee näkyviin.
(4)
Kiinnitä
Kiinnittää syötteen.
(5)
Siirrä kohdistinta
Siirtää kohdistinta syöttöruudussa oikealle tai vasemmalle.
(6)
Poista
Poistaa kohdistinta edeltävän merkin.
(7)
Vaihtaa seuraavan merkin isoksi tai pieneksi kirjaimeksi.
(8)
Välilyönti
Syöttää välilyönnin.

  • Jos haluat keskeyttää merkkien syöttämisen, valitse [Peruuta].

Muut asetuskohteet

Tukiaseman tilan tai asetusmenetelmän mukaan voit halutessasi asettaa lisää muita kohteita.

Näytön nimet
Toiminnot
WPS PIN
Näyttää liitettyyn laitteeseen syötetyn PIN-koodin.
IP-osoitteen säätö
Valitsee [Automaattinen] tai [Man. säätö].
IP-osoite
Jos IP-osoite syötetään manuaalisesti, syötä asetettu osoite.
Aliverkon peite/Oletusporttikäytävä
Kun [IP-osoitteen säätö] -asetukseksi asetetaan [Man. säätö], syötä verkkoympäristöä vastaava IP-osoite.
Etuisuusliitäntä
Valitsee [Päällä] tai [Pois] asetukselle [Etuisuusliitäntä].

Huomautuksia
  • Jos haluat antaa rekisteröidylle tukiasemalle etusijan, valitse [Etuisuusliitäntä]-asetukseksi [Päällä].

Asiaan liittyviä aiheita