Valokuvien tulostaminen

Voit tulostaa valokuvia seuraavilla menetelmillä.
 • Tulosta suoraan tulostimella, joka tukee muistikorttityyppiä.
  Katso lisätietoja tulostimen mukana toimitetusta käyttöoppaasta.

 • Tulostaminen tietokoneella
  Voit tuoda kuvia tietokoneeseen ”PlayMemories Home” -ohjelmiston avulla ja tulostaa kuvat.
  Jos haluat lisätietoja, katso ”PlayMemories Home Help Guide”.

 • Tulostaminen liikkeessä
  Voit viedä muistikortin valokuvausliikkeeseen. Jos valokuvausliike käyttää DPOF-standardin mukaista tulostusta, voit valita kuvat merkitsemällä ne ennalta toistotilassa (Kuvatilaus) -merkillä eikä sinun tarvitse valita tulostettavia kuvia enää uudelleen, kun tulostat ne valokuvausliikkeessä. Varmuuskopioi aina kuvatiedot, ennen kuin viet ne valokuvausliikkeeseen.

Huomautuksia
 • Jos tulostat [16:9]-tilassa kuvattuja valokuvia, molemmat reunat voivat leikkautua pois.

 • Panoraamakuvia ei voi tulostaa kaikilla tulostimilla.