Använda styrratten

Följande funktioner styrs med hjälp av knapparna upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten: (Skärminställning), (Blixt), (Självutlösare) och (Inställningar Kontin. tagning).
Tryck styrratten mot respektive ikon för att gå över till inställningsskärmen för motsvarande funktion.
Vrid på styrratten eller tryck upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten enligt skärmen för att flytta valramen.
Tryck på mitt på styrratten för att mata in vald inställning.

Flytta valramen på MENU-skärmen osv.

Vrid på styrratten eller tryck upptill/nedtill/till höger/till vänster på styrratten för att flytta valramen. I vissa lägen går det även att flytta valramen genom att vrida på styrratten.

Välja en bild att spela upp

Tryck till höger eller vänster på styrratten, eller vrid på styrratten för att spela upp nästa/föregående bild.

Välja ett inspelningssätt

Vrid på styrratten för att visa valskärmen för inspelningssätt.
Fortsätt att vrida styrratten tills önskat läge valts.
Tillgängliga lägen skiljer sig åt beroende på lägesomkopplarens läge.
  • Det går också att ändra inspelningssätt i [MENU].