Hur man använder MENU-alternativen (uppspelning)

Det går lätt att välja olika uppspelningsfunktioner med hjälp av MENU-knappen.
  1. Växla till uppspelningsläge.

  1. Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen.

  1. Välj önskat menyalternativ med / på styrratten.

  1. Välj önskat alternativ med / på styrratten eller genom att vrida på styrratten.

  1. Tryck på mitt på styrratten för att utföra funktionen.