Ändra kamerainställningar

På skärmen [Inställningar] går det att ändra olika inställningar.
  1. Tryck på MENU-knappen för att visa menyskärmen.

  1. Välj (Inställningar) med / på styrratten, och tryck sedan på på styrratten för att visa inställningsskärmen.

  1. Välj önskad kategori genom att trycka på / på styrratten eller genom att vrida på styrratten, och sedan trycka på .

  1. Välj önskat alternativ genom att trycka på / på styrratten eller genom att vrida på styrratten, och sedan trycka på .

  1. Välj önskad inställning och tryck sedan på .

Anmärkningar
  • [Tagningsinställningar] visas bara när inställningar har matats in från tagningsläget.

  • [Minneskortsverktyg] visas bara när ett minneskort är insatt i kameran, medan [Internminnesverktyg] bara visas när ett minneskort inte är insatt i kameran.