Filmformat

Du kan ställa in den inspelningsmetod som används för att spela in filmer.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Filmformat] önskat läge


AVCHD
AVCHD-filmer spelas in. Ställer in inspelningsmetoden till AVCHD, vilket passar för visning av videobilder på en högupplösnings-TV. Blu-ray-skivor, AVCHD-skivor och DVD-Video-skivor kan skapas med programmet ”PlayMemories Home”. Det kan ta en lång stund att skapa AVCHD-skivor från filmer som är inspelade i [AVC HD 24M (FX)]-format, eftersom bildkvaliteten först måste konverteras. För att spara [AVC HD 24M (FX)]-filmer utan att konvertera bildkvaliteten kan du använda Blu-ray-skivor. [Mer information]

MP4
MP4-filmer (AVC) spelas in. Används för att ställa in inspelningsmetoden på MP4, som är lämpligt för filmer som ska läggas upp på webben eller skickas som e-post. Det går inte att skapa några skivor från MP4-filmer, ens genom att använda programmet ”PlayMemories Home”.

Relaterade ämnen