AF-lampa

Autofokuslampan är en hjälplampa som gör det lättare att ställa in skärpan på ett motiv när det är mörkt runtomkring.
Autofokuslampan utstrålar rött ljus som gör det lättare för kameran att ställa in skärpan från det att man trycker ner avtryckaren halvvägs ända tills skärpan är inställd.
Under tiden visas indikatorn .
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [AF-lampa] önskat läge


Auto
Används för att slå på/stänga av AF-lampan.

Av


Anmärkningar
  • Skärpan ställs in så länge ljus från AF-lampan träffar motivet, även om inte ljuset lyser precis mitt på motivet.

  • AF-lampan går inte att använda i följande fall:

  • I filmläget

  • Vid [iPanorering]

  • När (Landskap), (Nattmotiv), (Husdjur) eller (Fyrverkeri) är valt i scenläget.

  • När [Självutlösare] är inställt på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

  • När AF-lampan används visas inte den vanliga autofokusramen, utan i stället tänds en ny autofokusram i form av en prickad linje. Autofokusen prioriterar motiv nära mitten av ramen.

  • Autofokuslampan utstrålar väldigt skarpt ljus. Det är visserligen inte farligt, men undvik ändå att titta rakt in i AF-lampan på nära håll.