Klarbildszoom

[Klarbildszoom] gör att du kan förstora bilden med nästintill ursprunglig bildkvalitet under tagning av stillbilder.
Kameran zoomar först in bilden med ursprunglig bildkvalitet beroende på vald bildstorlek.
När [Klarbildszoom] är inställd på [På] går kameran automatiskt över till [Klarbildszoom] när zoomområdet utan försämring av den ursprungliga bildkvaliteten överskrids.
 1. Ställ in kameran på tagningsläget.

 1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Klarbildszoom] önskat läge


Bilden zoomas in med nästintill ursprunglig bildkvalitet beroende på vald bildstorlek. Kameran växlar till [Klarbildszoom] inom det område där visas.

Av
Använder inte [Klarbildszoom].

Anmärkningar
 • Ställ in både [Klarbildszoom] och [Digital zoom] på [Av] för att zooma bilder inom det område där den ursprungliga bildkvaliteten kan behållas. [Mer information]

 • [Klarbildszoom] fungerar inte i följande situationer:

 • I filmläget

 • Vid [iPanorering]

 • Vid [Bildeffekt]

 • Vid [Suddig bakgrund]

 • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.

 • När [Inställningar Kontin. tagning] är inställt på [Kontinuerlig tagning].

 • När [Självutlösare] är inställt på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

 • När läget (HDR-motljuskorrigering) är valt i scenläget.

 • Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte inom området för [Klarbildszoom].


Total zoomförstoringsgrad när du valt [Klarbildszoom] (inklusive 8× (DSC-WX60/WX80), 10× (DSC-WX200) optisk zoom)

Vilka förstoringsgrader som är möjliga varierar beroende på bildstorleken.

DSC-WX60/WX80:


Bildstorlek
Total zoomförstoringsgrad
16M
Ungefär 16×
10M
Ungefär 20×
5M
Ungefär 28×
VGA
Ungefär 115×
16:9(12M)
Ungefär 16×
16:9(2M)
Ungefär 38×


DSC-WX200:


Bildstorlek
Total zoomförstoringsgrad
18M
Ungefär 20×
10M
Ungefär 26×
5M
Ungefär 37×
VGA
Ungefär 153×
16:9(13M)
Ungefär 20×
16:9(2M)
Ungefär 51×