Digital zoom

Används för att ställa in total zoomförstoringsgrad (inklusive 8× (DSC-WX60/WX80), 10× (DSC-WX200) optisk zoom). När [Digital zoom] är inställd på [På] zoomar kameran in bilden så långt det går utan att den ursprungliga bildkvaliteten försämras, men när området där det är möjligt att bibehålla den ursprungliga bildkvaliteten överskrids går den automatiskt över till [Digital zoom].
När [Klarbildszoom] är inställt på [På] för att ta stillbilder, växlar kameran automatiskt till [Digital zoom] när området för [Klarbildszoom] överskrids. [Mer information]
 1. Ställ in kameran på tagningsläget.

 1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Digital zoom] önskat lägeBildkvaliteten för den tagna bilden försämras när visas, eftersom zoomfunktionen växlar till [Digital zoom], men det går att förstora bilder 4× upp till maximal zoomförstoringsgrad.
Av
Använder inte [Digital zoom].

Anmärkningar
 • När [Klarbildszoom] används är maximal zoomförstoringsgrad för [Digital zoom] 2×.

 • [Digital zoom] är inte tillgänglig i följande fall:

 • Vid [iPanorering]

 • Vid [Bildeffekt]

 • Vid [Suddig bakgrund]

 • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.

 • När [Självutlösare] är inställt på [Självporträtt En person] eller [Självporträtt Två personer].

 • När läget (HDR-motljuskorrigering) är valt i scenläget.

 • Ansiktsavkänningsfunktionen fungerar inte inom området för [Digital zoom].