Reducera vindbrus

Används för att minska störningsljuden på grund av blåst vid filminspelning.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Reducera vindbrus] önskat lägeBlåsljudet dämpas/dämpas inte.
Av

Anmärkningar
  • Om [Reducera vindbrus] ställs in på [På] när det inte blåser särskilt kraftigt, kan även andra inspelade ljud än vinden bli svåra att höra.