Rödögereducering

Blixten utlöses två eller flera gånger innan själva tagningen för att minska risken för röda ögon vid blixttagning.
 1. Ställ in kameran på tagningsläget.

 1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Rödögereducering] önskat läge


Auto
När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad utlöses blixten automatiskt för att minska risken för röda ögon i bilden.

Blixten utlöses alltid för att minska risken för röda ögon.

Av
Rödögereduceringen avstängd.


Vad är det som gör att det blir röda ögon i bilderna?
På mörka ställen vidgar sig pupillerna. Blixtljuset reflekteras av blodkärl i ögats näthinna (A), så att ögonen blir röda i bilden.
Andra sätt att minska risken för röda ögon
 • Välj läget (Hög känslighet) i scenläget. (Blixten ställs automatiskt in på [Av].)

Anmärkningar
 • Håll kameran stadigt ända tills slutaren utlöses för att undvika att bilden blir suddig. Det brukar ta ungefär en sekund innan slutaren utlöses, så se även till att inte motivet rör sig under den tiden.

 • Det kan hända att rödögereduceringen inte ger önskad effekt. Det kan bero på individuella skillnader och olika förhållanden som t.ex. avståndet till motivet eller om motivet tittar bort från förblixten.

 • När ansiktsavkänningsfunktionen är avstängd fungerar inte rödögereduceringen, även om du väljer [Auto].

 • [Rödögereducering] är inställt på [Av] i följande fall:

 • Vid [Suddig bakgrund]

 • I 3D-tagningsläget

 • När läget (Anti-rörelseoskärpa), (Nattmotiv), (Handskymning), (Hög känslighet), (Gourmet), (Husdjur), (Fyrverkeri) eller (Undervatten) (DSC-WX200) är valt i scenläge.

 • När leendeavkänningsfunktionen är aktiverad.