Blundningsvarning

När ansiktsavkänningsfunktionen är aktiverad och kameran tar en bild där motivet blundar visas meddelandet ”Blundande öga identifierat”.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Blundningsvarning] önskat läge


Auto
Visar/döljer meddelandet ”Blundande öga identifierat”.

Av