Skriv datum

Används för att ställa in om tagningsdatumet ska läggas in på stillbilder.
 1. Ställ in kameran på tagningsläget.

 1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Skriv datum] önskat lägePå ()
Tagningsdatumet läggs in.
När [På] är valt visas -märket på skärmen under tagning.
I vissa tagningslägen där det inte går att lägga in datumet på bilder försvinner -markeringen.
Av
Tagningsdatumet läggs inte in.

Anmärkningar
 • Du kan inte registrera datum i följande situationer:

 • I filmläget

 • När man tar stillbilder under pågående filminspelning (dubbelinspelning)

 • Vid tagning av panoramabilder

 • I bursttagningsläget

 • Vid [Enkelt läge]

 • I 3D-tagningsläget

 • Om du tar bilderna med datumet kan du inte radera datumet från bilderna senare.

 • Datumen skrivs ut dubbelt om du ställer in kameran att lägga in datum vid utskrift.

 • Tidpunkten när bilden spelades in kan inte skrivas ut på bilden.