Skärmupplösning (DSC-WX200)

Används för att ställa in bildkvaliteten för bilden som visas på skärmen.
  1. Ställ in kameran på tagningsläget.

  1. MENU (Inställningar) (Tagningsinställningar) [Skärmupplösning] önskat läge


Standard
Bilden på skärmen visas med standardbildkvalitet.

Hög
Bilden på skärmen visas med hög bildkvalitet. Det kan hända att batteriströmmen tar slut fortare i det här läget.