Pip

Används för att ställa in vilka ljud som hörs när man använder kameran.
  1. MENU (Inställningar) (Huvudinställningar) [Pip] önskat lägeSlutare
Används för att slå på slutarljudet när man trycker ner avtryckaren.
Används för att slå på pipljudet/slutarljudet när funktionsknappen samt avtryckaren trycks in.

Av
Används för att stänga av pipljudet/slutarljudet helt.